Vertybės

Vertybės padeda augti ir suteikia mums kryptį

Kasdieniniame darbe vadovaujamės vertybėmis, kurios padeda kurti partnerystę su klientais, akcininkais, darbuotojais ir visuomene. Mes tikime tvariu AUGIMU, dirbdami KOMANDOJE ir elgdamiesi ATSAKINGAI.

BDAR