Tikslai ir vertybės

Vertybės padeda augti ir suteikia mums kryptį

Siekdami ilgalaikių tikslų ir kasdieniniame darbe vadovaujamės vertybėmis, kurios apibrėžia mūsų santykius su klientais, akcininkais, darbuotojais, verslo partneriais, bendruomenėmis ir visuomene.

BDAR