STARANE XL

Veikliosios medžiagos

Florasulamas 2,5 g/l (0,25%) + fluroksipiras 100 g/l (10,1%).

STARANE XL – sisteminio veikimo herbicidas, skirtas dviskiltėms piktžolėms naikinti žieminių ir
vasarinių javų pasėliuose bei varpinėse žolėse. Šis produktas ypač gerai naikina kibųjį lipiką bekvapį
šunramunį, daržinę žliūgę, aguoną birulę, vijoklinį pelėvirkštį, trikertę žvaginę, svėrę, dirvinį garstuką,
juodąją kiauliauogę.

VEIKIMO BŪDAS
Starane XL sudarytas iš dviejų veikliųjų medžiagų – fluroksipiro 100 g/l ir florasulamo 2,5 g/l. Florasulamas
yra acetolaktazės inhibitorius, stabdantis augalo amino rūgščių sintezę. Fluroksipiras jautriuose augaluose
veikia auksinus, dėl to augalai pradeda nekontroliuojamai greitai augti. Toks dvigubas mechanizmas
efektyviai sunaikina piktžoles.

STARANE XL NAUDOJIMAS

AugalaiAugimo tarpsnis BBCHNorma l/ha
Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai,
kvietrugiai, taip pat su varpinių žolių įsėliu
23-29 (nuo trečiojo šoninio ūglio iki
krūmijimosi pabaigos)
0,8
Žieminiai kviečiai, miežiai, rugiai,
kvietrugiai, taip pat su varpinių žolių įsėliu
30-45 (nuo bamblėjimo pradžios iki
vamzdelėjimo vidurio)
1,2
Vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, taip
pat su varpinių žolių įsėliu
13-19 (nuo trečiojo iki devintojo lapelio)
20-29 (krūmijimosi tarpsnyje)
30-45 (nuo bamblėjimo pradžios iki
vamzdelėjimo vidurio)
0,36
0,8
1,0
Avižos, taip pat su varpinių žolių įsėliu13-19 (nuo trečiojo iki devintojo lapelio)
20-29 (krūmijimosi tarpsnyje)
30-39 (bamblėjimo tarpsnyje)
0,36
0,8
1,0
Sėkliniai varpinių žolių pasėliai ir ganyklos
pirmais auginimo metais
20-39 (bamblėjimo-krūmijimosi
tarpsniuose)
1,5
Sėkliniai varpinių žolių pasėliai ir ganyklos
antrais ir vėlesniais auginimo metais
20-39 (bamblėjimo-krūmijimosi
tarpsniuose)
1,8

Didžiausias purškimų skaičius: 1
Gyvulius galima ganyti ne anksčiau kaip po 7 dienų nuo ganyklų purškimo Starane XL.
Rekomenduojamas tirpalo kiekis: 100–300 l / ha.

BDAR