MCPA SUPER

MCPA super – sisteminio veikimo, fenoksi klasės herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose ir kvietrugiuose, javuose su dobilų įsėliu, raudonuosiuose dobiluose sėklai, pievose, ganyklose, bulvėse.

Kaip naudoti herbicidą MCPA SUPER?

Žemės ūkio augalai

Norma l/ha
Purškimo laikas 

Žieminiai kviečiai, rugiai, miežiai, kvietrugiai ir vasariniai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, avižos
 1,0-1,5
Pasėliai purškiami nuo 3-4 lapelių tarpsnio iki pirmo bamblio pasirodymo ne daugiau kaip 1 kartą.

Javai su dobilų įsėliu

0,8 – 1,2

Dobilams turint 2 – 3 tikruosius lapelius, o javams esant krūmijimosi tarpsnyje ne daugiau kaip 1 kartą.


Raudonieji dobilai sėklai

0,8 – 1,2


Dobilams turint 2 – 3 tikruosius lapelius.
Pievos ir ganyklos

1,5 – 2,0

Purkšti, kai piktžolės jaunos, aktyviai auga ir ne daugiau kaip 1 kartą. Pastaba: nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo.

Bulvės2,0
Iki bulvių sudygimo, vegetuojančios piktžolės.

Bulvės1,0
Purškiama, kai bulvės yra 3 – 8 cm aukščio, BBCH 11 – 19 tarpsniuose.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ ha.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 1.
Po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 4-6 valandos.
BDAR