Mateno® Duo

Veikliosios medžiagos: aklonifenas 500 g/l (40,65 %), diflufenikanas 100 g/l (8,13 %)
Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ono bei 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (3:1) mišinys.

Produkto forma: koncentruota suspensija (SC)

MATENO® DUO – herbicidas, skirtas dirvinės smilguolės, vienametės miglės ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, žieminių miežių ir rugių pasėliuose rudenį.

Purškimo laikas ir normos

AugalaiNorma,l/haPurškimo laikasDidžiausias apdorojimų skaičius
Žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai, žieminiai miežiai, žieminiai rugiai0,35 l/haRudenį, javai turi būti nuo diegamakštės iki trijų lapelių tarpsnio (BBCH 10-13).1
Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-300 l/ha.

Veikimo būdas

MATENO DUO yra skirtas dirvinės smilguolės, vienametės miglės ir dviskilčių piktžolių naikinimui. Šį herbicidą rekomenduojama naudoti sistemoje su kitais herbicidais: MATENO DUO panaudoti rudenį, o pavasarį kitą tinkamą herbicidą. Į MATENO DUO sudėtį įeina dvi veikliosios medžiagos: aklonifenas ir diflufenikanas. Aklonifenas į dviskiltes piktžoles patenka per hipokotilį ir skilčialapius, o į vienskiltes per diegamakštę (koleoptilę) ir iš ten keliauja į meristeminius audinius. Per šaknis aklonifenas nėra įsisavinamas. Aklonifenas veikia stabdydamas chlorofilo ir karotenoidų gamybą dėl ko piktžolės pabąla ir ilgainiui sunyksta. Ši veiklioji medžiaga nestabdo piktžolių dygimo. Efektas priklauso nuo absorbuotos veikliosios medžiagos kiekio, sėklos gyvybinių resursų ir piktžolių augimo greičio. Dienos ilgumas neturi įtakos aklonifeno veikimui, tačiau šiluma pagerina herbicidinį poveikį. Diflufenikanas labai gerai sunaikina piktžoles, kurios dygsta apdorotame dirvos paviršiaus sluoksnyje. Į dygstančias piktžoles diflufenikanas patenka per šaknis ir daigelius, pernešamas į meristeminius audinius ir tokiu būdu lengvai sunaikina piktžoles. Jei produktas panaudojamas
sudygus piktžolėms, diflufenikanas į piktžoles patenka ir per lapus. Taip pat ši veikli medžiaga pasižymi geru kontaktiniu veikimu, o ypač tai pastebima ant jaunų dviskilčių piktžolių. MATENO DUO dirvos paviršiuje suformuoja nuplovimui atsparią plėvelę. Dygdamos piktžolės kontaktuoja su herbicido plėvele absorbuodamos produktą. Pirmieji herbicido požymiai matomi jau po 2-10 dienų, stebimas augimo stabdymas, pabalimas ir ilgainiui piktžolės žūva.

Veikimo spektras

Labai jautrios piktžolės
Trikertė žvaginė, raudonžiedė notrelė, dirvinė neužmirštuolė, daržinė žliūgė, dirvinė čiužutė, rapsų pabiros, aguona birulė, paprastoji žilė, dirvinė veronika, persinė veronika, dirvinė našlaitė.
Jautrios piktžolės
Bekvapis šunramunis, kibusis lipikas, smulkusis snaputis, rugiagėlė
Vidutiniškai jautrios piktžolės
Dirvinė smilguolė, vienametė miglė

BDAR