Komplet® 560

Veikliosios medžiagos: flufenacetas 280 g/l, diflufenikanas 280 g/l

Produkto forma: vandeninė koncentruota suspensija

KOMPLET – dirvinio veikimo herbicidas, naudojamas dirvinės smilguolės ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminių kviečių, žieminių kvietrugių, žieminių rugių ir žieminių miežių pasėliuose.

Purškimo laikas ir normos

AugalaiNorma,l/haPurškimo laikasDidžiausias apdorojimų skaičius
Žieminiai kviečiai, kvietrugiai, rugiai, miežiai0,4 – 0,5Purkšti rudenį, kai sudygsta javai, iki trijų lapelių išsiskleidimo (BBCH 11-13) tarpsnio1

Veikimo būdas

KOMPLET yra plataus veikimo spektro herbicidas naikinantis dirvinę smilguolę ir dviskiltes piktžoles rudenį. Į produkto sudėtį įeina dvi, visiškai skirtingo veikimo veikliosios medžiagos. Flufenacetas į piktžoles patenka per šaknis arba per dygstančių piktžolių hipokotilį (daigelį). Diflufenikanas paprastai į piktžoles patenka per šaknis, bet jei naudojamas piktžolėms sudygus, tai patenka ir per lapus. Abi veikliosios medžiagos dirvoje išlieka veiklios kelias savaites po purškimo. Dirvos drėgmė padidina herbicido efektyvumą. Būtina paruošti dirvą taip, kad nesusidarytų grumstai.

Veikimo spektras

Jautrios piktžolės
Dirvinė smilguolė, vaistinė žvirbliarūtė, dirvinė našlaitė, daržinė žliūgė, raudonžiedė notrelė, dirvinė neužmirštuolė, veronikos, kibusis lipikas, bekvapis šunramunis, dirvinė čiužutė, trikertė žvaginė, dirvinis bobramunis.

Vidutiniškai jautrios piktžolės
Smulkusis snaputis, aguona birulė, savaime išsisėję rapsai, rugiagėlė.

Atsparios piktžolės
Dirvinis asiūklis, paprastasis varputis, tuščioji aviža.

BDAR