Hussar® Activ Plus OD

Veikliosios medžiagos: metiltienkarbazonas 7.5 g/l (0,72 %), natrio metiljodsulfuronas 10 g/l (0,96 %), 2,4-D 2-etilheksilo esteris 300 g/l (28,85 %);

Apsauginė medžiaga: mefenpirdietilas 30 g/l (2,88 %);
Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija;

Sisteminis, sulfonilurėjos ir fenoksi cheminių grupių herbicidas, skirtas dirvinės smilguolės ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose, rugiuose.

Veikimo būdas

HUSSAR ACTIV PLUS OD yra sisteminio veikimo herbicidas. Į jo sudėtį įeina trys veikliosios medžiagos, priklausančios skirtingoms cheminėms grupėms ir pasižyminčiomis dvejopu veikimo mechanizmu. Natrio metiljodsulfuronas ir metiltienkarbazonas yra ALS (acetolaktatsintazės) inhibitoriai, kurie veikia sutrikdydami ląstelių dalijimąsi šaknų ir žaliųjų augalo dalių augimo vietose. Šios veikliosios medžiagos pirmiausia į piktžoles patenka per lapus ir tik nedidelė dalis per šaknis. 2,4-D 2-etilheksilo esteris priklauso fenoksi cheminei grupei. Pastarasis yra auksinų tipo herbicidas. Jis į piktžoles patenka per lapus ir šaknis.
Veikliosios medžiagos patekusios į augalus pasiskirsto visame augale, blokuoja augalo gyvybines funkcijas, sustabdo jo augimą ir vystymąsi. Pirminiai požymiai ant piktžolių paprastai pasirodo po kelių dienų, o po 4-6 savaičių piktžolės visiškai sunyksta.
Rekomenduojama herbicidą naudoti, kai piktžolės yra ankstyvame augimo tarpsnyje, intensyviai auga, o oro sąlygos palankios, t. y. pakankama oro ir dirvos drėgmė.

Veikimo spektras

Labai jautrios piktžolės: 95-100% efektyvumas;
Jautrios piktžolės: 85-94.9% efektyvumas.

VienaskiltėsNorma, 1 l/ha
Dirvinė smilguolė Apera spica-ventiLabai jautri*
DviskiltėsNorma, 1 L/ha
Aguona, birulė Papaver rhoesLabai jautri
Bobramunis, dirvinis Anthemis arvensisLabai jautri
Čiužutė, dirvinė Thlaspi arvenseLabai jautri
Lipikas, kibusis Galium aparineLabai jautri
Našlaitė, dirvinė Viola arvensisJautri
Neužmirštuolė, dirvinė Myosotis arvensisLabai jautri
Notrelė, raudonžiedė Lamium purpureumLabai jautri
Raguolis, dirvinis Consolida regalisLabai jautri
Rapsų pabiros Brassica napusLabai jautri
Rugiagėlė Centaurea cyanusLabai jautri /Jautri**
Snaputis, karpytasis Geranium dissectumLabai jautri
Šunramunis, bekvapis Tripleurospermum inodorumLabai jautri
Veronika, pūdiminė Veronica arvensisJautri
Žliūgė, daržinė Stellaria mediaLabai jautri
Žvaginė, trikertė Capsella bursa-pastorisLabai jautri

*HUSSAR ACTIV PLUS OD veiksmingai naikina tik ALS herbicidams jautrias dirvinių smilguolių populiacijas.

**Norint pasiekti kuo geresnį veiksmingumą, būtina herbicidu apdoroti kuo jaunesnes, aktyviai augančias rugiagėles; oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +10ºC ir pakankamas drėgmės kiekis dirvoje prieš ir po purškimo.

Naudojimo rekomendacijos

Naudojimo laikas:
HUSSAR ACTIV PLUS OD skirtas piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose ir rugiuose. Purškiama pavasarį atsinaujinus augalų vegetacijai, kai sudygsta pavasarinės piktžolės, kviečiai ir kvietrugiai turi būti nuo trečio šoninio ūglio susiformavimo tarpsnio iki pasirodo pirmas bamblys (BBCH 23-31), rugiai purškiami nuo trečio šoninio ūglio susiformavimo tarpsnio iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 23-29). Piktžolės efektyviausiai sunaikinamos, kai jos yra ankstyvuose augimo tarpsniuose ir aktyviai auga. Geriausias efektyvumas naikinant dirvinę smilguolę pasiekiamas herbicidą panaudojus iki krūmijimosi tarpsnio pabaigos (BBCH 29). Kitų piktžolių jautrumas herbicidui taip pat mažėja, jei purškiamos vėlesniuose išsivystymo tarpsniuose.
Norma: 1.0 l/ha.
Vandens kiekis: 200-300 l/ha.
Didžiausias purškimų skaičius: 1.

Pastabos

Lietus, praėjus 2 val. po purškimo, nebeturi neigiamos įtakos produkto veiksmingumui.
Oro temperatūra purškimo metu: ne žemesnė nei +5ºC ir ne aukštesnė kaip +25ºC, optimali temperatūra nuo +12ºC.
Purškimo metu turi būti užtikrintas tolygus produkto išpurškimas (svarbų dėmesį skirkite važiavimo greičiui).
Venkite purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose.
Geriausias produkto veiksmingumas užtikrinamas, kai purškiama esant ne mažesniam kaip 50% oro drėgnumui, tai pagerina veikliųjų medžiagų judėjimą piktžolėse.
Nereikia papildomai pridėti paviršiaus aktyviųjų medžiagų, nes produktas savo sudėtyje turi aliejaus, gerinančio herbicido prilipimą.
Negalima HUSSAR ACTIV PLUS OD naudoti javuose su ankštinių augalų įsėliu.
Negalima HUSSAR ACTIV PLUS OD naudoti avižose ir miežiuose.
Ypatingai saugoti, kad purškiamas tirpalas nepatektų ant gretimų pasėlių.
Nerekomenduojama HUSSAR ACTIV PLUS OD purkšti, jei pasėlis ligotas, kenčia nuo kenkėjų antplūdžio, nepalankių aplinkos sąlygų, pvz., sausros, kaitros, šalnų, užmirkimo, maisto medžiagų nepritekliaus ar kitų pasėlio augimui neigiamą įtaką turinčių veiksnių.
HUSSAR ACTIV PLUS OD yra saugus javams. Retais atvejais gali pasireikšti augimo sulėtėjimas ir lapų pabalimas, tačiau šie simptomai yra laikini, greitai išnyksta ir neturi neigiamo poveikio derliui ir jo kokybei.
Nerekomenduojama HUSSAR ACTIV PLUS OD purkšti kviečių ir kvietrugių, jei jie yra didesni nei pirmo bamblio tarpsnio (BBCH 31), o rugių – vėliau nei krūmijimosi pabaiga (BBCH 29). Yra pavojus pakenkti pasėliui.

Sėjomaina

Po HUSSAR ACTIV PLUS OD panaudojimo žieminiuose kviečiuose, žieminiuose kvietrugiuose ar rugiuose galima sėti šiuos augalus:

Po seklaus dirvos dirbimoSuarus
Tų pačių metų rudenį*Žieminiai kviečiai, žieminiai kvietrugiai, rugiaiŽieminiai miežiai, žieminiai rapsai
Kitų metų pavasarį*Vasariniai kviečiai, vasariniai miežiai, vasariniai kvietrugiai, avižos, cukriniai runkeliai, kukurūzaiApribojimų nėra

*Produkto naudotojai prisiima atsokomybę dėl galimo neigiamo poveikio augalams, kurie nenurodyti šioje lentelėje.

Jei nupurkštas HUSSAR ACTIV PLUS OD pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo, kitus žemės ūkio augalus galima sėti tik rudenį (žr. lentelę).

BDAR