Estet® 600 EC

Veiklioji medžiaga: 2,4 – dichlorfenoksi acto rūgštis 600 g/l

Produkto forma: koncentruota emulsija

Atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles žieminiuose ir vasariniuose javuose, kukurūzuose, varpinėse žolėse, ganyklose.

Purškimo laikas ir norma

AugalaiNorma,l/haPurškimo laikasDidžiausias apdorojimų skaičiusPastabos
Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai0,5-1,0Purškiama kai javai yra 4 lapelių – antro bamblio susiformavimo tarpsniuos1Nenaudoti javuose su ankštinių žolių įsėliu
Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos0,5-1,0Purškiama kai javai yra 4 lapelių – antro bamblio susiformavimo tarpsniuose1Nenaudoti javuose su ankštinių žolių įsėliu.
Kukurūzai0,5Purškiama iki kukurūzų 6 lapelių tarpsnio1
Varpinės žolės1,0-2,0Purškiama pavasarį, krūmijimosi – vamzdelėjimo tarpsnio pradžioje, kai daugiametės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės vystymosi tarpsnyje1Nenaudoti varpinių žolių pasėlyje su ankštinių žolių įsėliu.
Ganyklos be ankštinių žolių1,0-2,0Purškiama pavasarį, krūmijimosi – vamzdelėjimo tarpsnio pradžioje, kai daugiametės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės vystymosi tarpsnyje .1Gyvulius ganyti ir šienauti galima ne anksčiau kaip 28 dienos po purškimo.
Rekomenduojamas vandens kiekis – 200–300 l/ha

Veikimo būdas

ESTET yra atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles. Nupurškus herbicidu piktžolės ištysta, deformuojasi. Pirmieji Esteto poveikio požymiai (piktžolių augimo pakitimai) pasirodo netrukus po herbicido panaudojimo. Per 14-21 dieną, priklausomai nuo oro sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta.

Veikimo spektras

Labai geras arba geras efektyvumas (85 – 100 proc.): Plačioji balandūnė, savaime išsisėję rapsai, trikertė žvaginė, rugiagėlės, baltoji balanda, dirvinė usnis, dirvinis vijoklis, aguona birulė, siauralapis gyslotis, plačialapis gyslotis, dirvinis ridikas, dirviniai garstukai, dirvinė pienė, daržinė pienė, paprastoji kiaulpienė, dirvinė čiužutė, baltasis dobilas, mėlynžiedis vikis.
Vidutinis efektyvumas (60 – 85 proc.): Paprastoji kraujažolė, paprastasis pentinius, vaistinė žvirbliarūtė, dirvinė aklė, snapučiai, dirvinė neužmirštuolė, rūgčiai.
Silpnas efektyvumas (mažiau nei 60 proc.): Dirvinis bobramunis, raudonžiedė notrelė, rūgštynės, daržinė žliūgė, persinė veronika, našlaitės.

BDAR