Broadway Star™

Veiklioji medžiaga: piroksulamas 70,8 g/kg + florasulamas 14,2 g/kg

Produkto forma: vandenyje dispersiškos granulės

BROADWAY STAR™ – sisteminio veikimo herbicidas skirtas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose pavasarį ir vasariniuose kviečiuose.

Veikimo būdas

Broadway Star sudėtyje yra ALS-inhibitoriai florasulamas ir piroksulamas. Abi veikliosios medžiagos yra sisteminio veikimo, produktą pasisavina per lapus. Jautrios herbicidui piktžolės nustoja augti iškart po produkto absorbcijos per lapus. Herbicido veikimas matomas praėjus porai savaičių po purškimo.

Pastaba

  • Broadway Star turi būti naudojamas kartu su Dassoil paviršiaus aktyviąja medžiaga (PAM);
  • Nenaudokite javų pasėliuose su pupinių žolių įsėliu, tokiais kaip dobilai ir kt.

Purškimo laikas ir norma

AugalaiNorma, kg/haPiktžolėsPurškimo laikasDidžiausias apdorojimų skaičius
Vasariniai kviečiai0,15+PAMLabai jautrios piktžolės (95-100%): tuščioji aviža, varputis, dirvinė čiužutė, trikertė žvaginė, daržinė žliūgė, raudonžiedė notrelė.
Jautrios piktžolės (85-94,9%): kibusis lipikas, dirvinė našlaitė, dirvinė aklė.
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9%): pelinis pašiaušėlis, rūgtis takažolė, bekvapis šunramunis, aguona birulė, baltosios balandos.
Purkšti krūmijimosi pradžios – antro bamblio tarpsniais1
Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai0,16-0,265+PAMLabai jautrios piktžolės (95-100%): dirvinė smilguolė, tuščioji aviža, kibusis lipikas, dirvinė čiužutė, trikertė žvaginė, daržinė žliūgė, dirvinė aklė, dirvinė aguona.
Jautrios piktžolės (85-94,9%): varputis, neveislioji dirsė, pelinis pašiaušėlis, daugiametė svidrė, raudonžiedė notrelė, aguona birulė, takažolė, dirvinė našlaitė, rapsų pabiros.
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9%): vienmetė miglė.
Purkšti pavasarį krūmijimosi pradžios – antro bamblio tarpsniais1
Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai0,105+PAMLabai jautrios piktžolės (95-100%): dirvinė smilguolė, tuščioji aviža, daržinė žliūgė, dirvinė čiužutė, Dirvinė aklė.
Jautrios piktžolės (85-94,9%): neveislioji dirsė, pelinis pašiaušėlis, kibusis lipikas, raudonžiedė notrelė, dirvinė našlaitė, trikertė žvaginė, varputis, rapsų pabiros, dirvinė aguona.
Vidutiniškai jautrios piktžolės (70-84,9%): rūgtis takažolė, bekvapis šunramunis, aguona birulė, daugiametė svidrė.
Purkšti pavasarį krūmijimosi pradžios – antro bamblio tarpsniais Purkšti pavasarį krūmijimosi pradžios – antro bamblio tarpsniais2
Rekomenduojamas vandens kiekis: 100-300 l/haPRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ VISADA PERSKAITYKITE ETIKETĘ!
BDAR