Tombo

Veiklioji medžiaga: piroksulamas 50g/kg, florasulamas 25 g/kg, aminopiralidas 50 g/kg.
Preparato forma: vandenyje dispersiškos granulės
Gamintojas: DowAgroSciences

Tombo – sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti plačialapėms bei vienaskiltėms piktžolėms žieminiuose javuose: kviečiuose, kvietrugiuose ir rugiuose.

 Purškimo laikas ir norma:

Augalai Norma,kg/ha   Purškimo laikas Didžiausias apdorojimų skaičius
Žieminiai  kviečiai, rugiai, kvietrugiai 0,15 – 0,2 + PAM Purkšti, kai javai yra krūmijimosi – antrojo bamblio formavimosi tarpsniuose (BBCH 21 -32) 1
Vasariniai kviečiai 0,15 + PAM Purkšti, kai javai yra krūmijimosi – antrojo bamblio formavimosi tarpsniuose (BBCH 21 -32) 1

Rekomenduojamas vandens kiekis:  200-300 l/ha

Veikimo spektras:

Jautrios (>90%): dirvinė smilguolė, daugiametė svidrė, tuščioji aviža, dirvinė našlaitė, veronikos, kibusis lipikas, daržinė žliūgė, rugiagėlė, dirvinė aklė, raudonžiedė notrelė, aguona birutė, ramunės, snaputis, vijoklinis pelėvirkštis.
Nepakankamai jautrios (>70%): dirvinė usnis.
Atsparios (<50%): vienmetė miglė.

Pastabos:

  • Nepurkšti, jei augalai streso būsenoje dėl šalčio, sausros, užmirkimo, pesticidų pažeidimo, maisto medžiagų trūkumo ir kt.;
  • Vengti patekimo ant jautrių augalų, nenumatytų purkšti augalų ir į upelius;
  • Vengti patekimo ant sodo bei daržo augalų, dekoratyvinių augalų, tvenkinių, ežerų ar kt. vandens telkinių.

 

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.


Failai:


Užklausa


Atgal