PROFI MCPA 750 SL

Veiklioji medžiaga: MCPA 750 g/l
Produkto forma: Vandens tirpalas
Gamintojas: CIECH SARZYNA

PROFI MCPA 750 SL – selektyvaus veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, avižose.

Veikimo būdas:

PROFI MCPA – tai selektyvus sisteminio veikimo herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir kai kurias daugiametes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, kvietrugiuose, miežiuose ir vasariniuose kviečiuose, kvietrugiuose, miežiuose, avižose. Herbicidas sustabdo piktžolių augimą, jos nustoja augti ir žūsta.

Pastabos:

  • Jei pasėlis, kuris buvo nupurkštas PROFI MCPA 750 SL žuvo (dėl šalnų, kenkėjų ar ligų) dirvą sukultivuoti 10-12 cm gyliu prieš sėją ir galima auginti kitus augalus, išskyrus labai jautrius (t.y. kopūstus, salotas, ropes, pomidorus) ir kai kurias lauko kaupiamąsias kultūras pvz., pašarinius runkelius;
  • Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, rekomenduojama išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki produktui minėtų jautrių augalų;
  • Saugoti, kad nebūtų purškimo juostų persidengimo lauke ir posūkiuose;
  • Saugoti, kad produkto nepatektų į vandens telkinius.

Purškimo laikas ir norma:

Augalai Norma,l/ha   Piktžolės  Purškimo laikas Didžiausias apdorojimų skaičius
Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai, miežiai 1,0 Jautrios piktžolės: Trikertė žvaginė, dirvinė čiužutė, baltoji balana, dirvinė aklė, aguona birulė, apskritalapė notrelė, dirvinis kežys.

Vidutiniškai jautrios piktžolės: Dirvinė našlaitė, daržinė žliūgė, vijoklinis pelėvirkštis.

Mažai jautrios piktžolės: Kibusis lipikas, bekvapis šunramunis, dirvinė veronika.

Purškiama pavasarį, javų vegetacijos metu nuo krūmijimosi pradžios iki krūmijimosi pabaigos (BBCH 20–29). Herbicidas geriausiai naikina jaunas piktžoles, kai jos yra 2–6 lapelių augimo tarpsnyje.
1
Vasariniai kviečiai, kvietrugiai, miežiai, avižos 0,75 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-300 l/ha

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ VISADA PERSKAITYKITE ETIKETĘ!


Failai:


Užklausa


Atgal