Metafol® 700 SC

Veiklioji medžiaga: metamitronas 700 g/l
Produkto forma: koncentruota suspensija
Gamintojas: UPL

Metafol  700 SC – skirtas naikinti piktžoles cukrinių ir pašarinių runkelių pasėliuose. Metafol naudojamas sistemoje kartu su herbicidais Ethafol ir Betasana.

Veikimo būdas:

Metafol 700 SC patenka į piktžoles per šaknis ir lapus bei pernešamas į augimo kūgelius ir antžemines augalo dalis. Taip naikinamos naujai dygstančios piktžolės.

Veikimo spektras:

≥90% – daržinę žliūgę, paprastąją gaivą, ramunėles (pvz., bekvapę šunramunę ir bevainikę ramunę), daržinį špinatą, geltonžiedę aklę, didžiąją dilgėlę, dirvinę čiužutę, trikertę žvaginę, gailiąją dilgėlę, juodąją kiauliauogę, dirvinę karpažolę ir vienametę miglę.

70-89% – balandą, dirvinę našlaitę, dirvinį ridiką, laukines garstyčias, takažolę, vijoklinį pelėvirkštį, rūgtis ir vaistinę žvirbliarūtę.

Purškimo laikas ir norma:

Augalai Norma, l/ha Piktžolės Purškimo laikas Didžiausias apdorojimų skaičius
Cukriniai ir pašariniai runkeliai Purkšti 3 kartus po 1,0 l/ha, arba 1 kartą po 3,0 l/ha. Vienametės dviskiltės ir kai kurios vienaskiltės piktžolės Purkšti pirmą kartą, kai piktžolės yra skilčialapių tarpsnyje, antrą kartą – po 7–10 d., trečią kartą – praėjus 14–16 d. po antro purškimo 3

Rekomenduojamas vandens kiekis: 150–200 l/ha

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ VISADA PERSKAITYKITE ETIKETĘ!


Failai:


Užklausa


Atgal