MCPA Super

Veiklioji medžiaga: MCPA 500 g/l
Produkto forma: tirpus koncentratas
Gamintojas: NUFARM

MCPA super – sisteminio veikimo, fenoksi klasės herbicidas, skirtas naikinti vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles žieminiuose kviečiuose, rugiuose, miežiuose, kvietrugiuose, vasariniuose kviečiuose, miežiuose, avižose ir kvietrugiuose, javuose su dobilų įsėliu, raudonuosiuose dobiluose sėklai, pievose, ganyklose, bulvėse.

Veikimo būdas:

MCPA Super yra atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, į augalus patenka per lapus ir stiebus, kaupiasi meristeminiuose audiniuose, sutrikdydamas fotosintezės procesą. Optimaliam herbicido veikimui reikia, kad oro temperatūra būtų +10º C  +20º C. Produktą gerai toleruoja augalai. Poveikis piktžolėms pastebimas praėjus 2 – 7 dienoms po purškimo, piktžolės sunyksta per 10 – 15 dienų.

Purškimo laikas ir normos:

Augalai Norma,l/ha   Purškimo laikas Didžiausias apdorojimų skaičius
Žieminiai kviečiai, rugiai, miežiai,
kvietrugiai ir vasariniai kviečiai,
miežiai, kvietrugiai, avižos
1,0-1,5
Pasėliai purškiami nuo 3 – 4 lapelių tarpsnio iki pirmo bamblio pasirodymo ne daugiau kaip 1 kartą
1
Javai su dobilų įsėliu 0,8-1,2
Dobilams turint 2 – 3 tikruosius lapelius, o
javams esant krūmijimosi tarpsnyje ne daugiau kaip 1 kartą
1
Raudonieji dobilai sėklai 0,8-1,2
Dobilams turint 2 – 3 tikruosius lapelius. Pastaba: kūlenas gyvulių šėrimui galima naudoti tik praėjus 45 dienoms po purškimo
1
Pievos ir ganyklos 1,0-1,5
Purkšti, kai piktžolės jaunos, aktyviai auga ir ne daugiau kaip 1 kartą. Pastaba: nešienauti ir neganyti galvijų 4 savaites po purškimo
1
Bulvės 2,0
Iki bulvių sudygimo, vegetuojančios piktžolės
1
Bulvės 1,0
Purškiama, kai bulvės yra 3 – 8 cm aukščio, BBCH 11 – 19 tarpsniuose
1
Pastaba: po purškimo iki lietaus turėtų praeiti 4 – 6 valandos.

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200–300 l/ha.

Veikimo spektras:

Jautrios piktžolės: baltoji balanda, trikertė žvaginė, dirvinė usnis, dirvinė aklė, dirvinis garstukas, dirvinė pienė, dirvinė čiužutė.
Vidutiniškai jautrios piktžolės: paprastoji kraujažolė, vijoklinis pelėvirkštis, rūgštynės, daržinė žliūgė, paprastoji kiaulpienė, dirvinė našlaitė.
Mažai jautrios piktžolės: kibusis lipikas , notrelės, bekvapis šunramunis, dirvinė veronika.

Failai:


Užklausa


Atgal