MAISTER POWER OD

Veikliosios medžiagos: foramsulfuronas 31.5 g/l, natrio metiljodosulfuronas 1 g/l, metiltienkarbazonas 10 g/l.
Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija
Apsauginė medžiaga: ciprosulfamidas 15 g/l.

Sisteminis, sulfonilurėjos ir sulfonilamino-karbonil-triazolinono cheminių grupių herbicidas, skirtas vienaskilčių ir dviskilčių piktžolių naikinimui sudygusių kukurūzų pasėliuose.

VEIKIMO BŪDAS

MAISTER POWER OD sudėtyje yra trys veikliosios medžiagos. Šis plataus veikimo spektro herbicidas efektyviai naikina dviskiltes ir vienaskiltes piktžoles sudygusių kukurūzų pasėliuose. Produkto sudėtyje esanti nauja apsauginė medžiaga – ciprosulfamidas, kukurūzus nuo herbicidinio poveikio apsaugo tiek per lapus, tiek ir per šaknų sistemą.

Didžioji dalis herbicido į augalus patenka per lapus ir tik nedidelė dalis per šaknis. Veikliosios medžiagos su augalo sultimis pasiskirsto visame augale ir stipriai slopina piktžolių augimą ir vystymąsi. Iš karto po purškimo piktžolės nebepajėgia paimti vandens ir maisto medžiagų, todėl jos nebegali konkuruoti su pasėliu. Piktžolės nustoja augusios, lapai pagelsta, atsiranda nekrotinės dėmės, žūsta šaknys. Priklausomai nuo piktžolių rūšies ir aplinkos sąlygų, jos visiškai sunyksta per 2-4 savaites po herbicido panaudojimo.

MAISTER POWER OD geriausias efektyvumas pasiekiamas nupurškus jaunas, sparčiai augančias piktžoles. Nepalankios augimui sąlygos, tokios kaip sausra, šaltas oras ar storas lapų vaškinis sluoksnis mažina produkto efektyvumą.

NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS

 • MAISTER POWER OD efektyviai naikina vienaskiltes ir dviskiltes piktžoles. Priklausomai nuo pasėlyje augančių piktžolių rūšių atitinkamai reikėtų naudoti 1,0 L/ha arba 1,5 L/ha normą.
 • Norma: 1,0-1,5 l/ha.
 • Vandens norma: 200-300 l/ha.
 • Didžiausias purškimų skaičius: 1.
 • Naudojimo laikas:
  • MAISTER POWER OD purškiamas pavasarį, kukurūzų vegetacijos metu nuo antrojo iki šeštojo lapo pasirodymo (BBCH 12-16). Herbicidas puikiai naikina ir didesnes piktžoles, tačiau rekomenduojama purkšti kuo jaunesnes piktžoles, kad kuo anksčiau būtų sumažinta konkurencija pasėliui. Siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio pasėliui, vėliausiai MAISTER POWER OD purkšti, kai kukurūzai yra 6 lapelių augimo tarpsnyje.

VEIKIMO SPEKTRAS

 • Labai jautrios piktžolės: 95-100% efektyvumas;
 • Jautrios piktžolės: 85-94,9% efektyvumas;
 • Vidutiniškai jautrios piktžolės: 70-84,9% efektyvumas.
Vienaskiltės Norma
1 L/ha 1.5 L/ha
Paprastasis varputis  Elytrigia repens Vidutiniškai jautri Jautri
Tuščioji aviža  Avena fatua Jautri Labai jautri
Paprastoji rietmenė  Echinochloa crus-galli Jautri Labai jautri
 Dviskiltės Norma
1 L/ha 1.5 L/ha
Dirvinis bobramunis Anthemis arvensis Labai jautri Labai jautri
Paprastasis kietis  Artemisia vulgaris Jautri Labai jautri
Rapsas  Brassica napus Labai jautri Labai jautri
Trikertė žvaginė  Capsella bursa-pastoris Labai jautri Labai jautri
Baltoji balanda  Chenopodium album Jautri Labai jautri
Dirvinė usnis  Cirsium arvense Jautri Labai jautri
Paprastasis dalgutis  Erodium cicutarium Labai jautri Labai jautri
Vaistinė žvirbliarūtė  Fumaria officinalis Labai jautri Labai jautri
Kibusis lipikas  Galium aparine Labai jautri Labai jautri
Smulkusis snaputis  Geranium pusillum Vidutiniškai jautri Vidutiniškai jautri
Apskritalapė notrelė  Lamium amplexicaule Labai jautri Labai jautri
Raudonžiedė notrelė  Lamium purpureum Labai jautri Labai jautri
Bekvapis šunramunis  Tripleurospermum perforatum Labai jautri Labai jautri
Takažolė  Polygonum aviculare Labai jautri Labai jautri
Vijoklinis pelėvirkštis  Fallopia convolvulus Labai jautri Labai jautri
Trumpamakštis rūgtis  Persicaria lapathifolia Labai jautri Labai jautri
Dėmėtasis rūgtis  Persicaria maculosa Labai jautri Labai jautri
Dirvinis garstukas  Sinapis arvensis Labai jautri Labai jautri
Dirvinė čiužutė  Thlaspi arvense Labai jautri Labai jautri
Pūdiminė veronika  Veronica agrestis Vidutiniškai jautri Jautri
Gebenlapė veronika  Veronica hederifolia Vidutiniškai jautri Jautri
Persinė veronika  Veronica persica Jautri Labai jautri
Dirvinė našlaitė  Viola arvensis Labai jautri Labai jautri

PASTABOS

 • Lietus praėjus 2 val. po purškimo nebeturi neigiamos įtakos produkto veiksmingumui.Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25º C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.
 • Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.
 • Ypatingai saugokite, kad herbicido tirpalo dulksna nepatektų ant šalia augančių žemės ūkio augalų.
 • Naudojant produktą pagal rekomendacijas produkto likučių augaluose nelieka ir juos galima naudoti gyvulių pašarui ar maistui.

SĖJOMAINA

Nuėmus įprastai augusių kukurūzų derlių, kitą pavasarį galima sėti visus žemės ūkio augalus. Prieš sėją dirvą būtina giliai suarti (min. 20 cm). Jeigu nupurkštas MAISTER POWER OD pasėlis vėliau dėl kokių nors priežasčių (šalnų, ligų arba kenkėjų) žuvo, praėjus 4 mėnesiams po purškimo ir giliai suarus (min. 20 cm) galima sėti tik žieminius varpinius javus.Užklausa


Atgal