Granstar Preemia® SX / Primus®

Veiklioji medžiaga: tribenuronmetilas 500 g/kg ir florasulamas 50 g/l
Produkto forma: vandenyje tirpios granulės
Gamintojas: DU PONT; Dow AgroSciences

GRANSTAR Preemia SX/ PRIMUS (dviguba pakuotė) – herbicidų mišinys plačialapėms piktžolėms naikinti žieminiuose ir vasariniuose javuose, varpinėse žolėse. Pakuote skirta 13-15 ha plotui nupurkšti.

Herbicidų mišinio privalumai:

  • Efektyvus prie +5oC;
  • Galima maišyti su kitais pesticidais, augimo reguliatoriais ir skystomis trąšomis;
  • Ilgas panaudojimo laikas – nuo krūmijimosi iki paskutinio lapo tarpsnio;
  • Saugus javams;
  • Naujausia sulfuronų grupės herbicido GRANSTAR Preemia 50 SX formuliacija – greitesnis, efektyvesnis ir greičiau vizualiai matomas poveikis piktžolėms.

Veikimo spektras:

>90% dirvinė aklė, baltoji balanda, dėmėtoji rūgtis, trikertė žvaginė, kryžmažiedės piktžolės, kibusis lipikas, dirvinis bobramunis, plačialapis gyslotis, juodoji kiauliauogė, bekvapė ramunė, daržinė žlūgė, dirvinė neužmirštuolė, dirvinis garstukas, dirvinis ridikas, triskiautis lakišius, vijoklinis pelėvirkštis, aguona, rugiagėlė.

85-95% vaistinė ramunė, kiaulpienė, daržinė pienė, dirvinė našlaitė, šiurkštusis burnotis, takažolė, dilgėlės, notrelės, paprastoji žilė, paprastoji gaiva, usnis.

85-50% žvirbliarūtė, skaisčižiedė chrizantema, veronika.

Purškimo laikas ir norma:

Augalai Norma, g(ml)/ha Purškimo laikas
Žieminiuose ir vasariniuose javuose 22,5-30 g/ha Žieminius javus purkšti, kai visos piktžolės pilnai sudygę ir javai yra nuo pirmojo bamblio iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 30-39). Vasarinius javus purkšti, kai piktžolės sudygę ir javai yra nuo krūmijimosi iki paskutinio lapo tarpsnio (BBCH 29-39)
Žieminiuose ir vasariniuose javuose, varpinėse žolėse 75-100 ml/ha

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200 l/ha

Rekomenduojama naudoti su lipalu Sito Plus

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ VISADA PERSKAITYKITE ETIKETĘ!


Failai:


Užklausa


Atgal