ESTET® 600 EC

Veiklioji medžiaga: 2,4 – dichlorfenoksi acto rūgštis 600 g/l
Produkto forma: koncentruota emulsija
Gamintojas: NUFARM

Atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles žieminiuose ir vasariniuose javuose, kukurūzuose, varpinėse žolėse, ganyklose.

Purškimo laikas ir norma: 

Augalai Norma,l/ha   Purškimo laikas Didžiausias apdorojimų skaičius Pastabos
Žieminiai kviečiai, rugiai, kvietrugiai 0,5-1,0
Purškiama kai javai yra 4 lapelių – antro bamblio susiformavimo tarpsniuos
1 Nenaudoti javuose su ankštinių žolių įsėliu
Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos 0,5-1,0
Purškiama kai javai yra 4 lapelių – antro bamblio susiformavimo tarpsniuose
1 Nenaudoti javuose su ankštinių žolių įsėliu.
Kukurūzai 0,5
Purškiama iki kukurūzų 6 lapelių tarpsnio
1  –
Varpinės žolės 1,0-2,0
Purškiama pavasarį, krūmijimosi – vamzdelėjimo tarpsnio pradžioje, kai daugiametės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės vystymosi tarpsnyje
1 Nenaudoti varpinių žolių pasėlyje su ankštinių žolių įsėliu.
Ganyklos be ankštinių žolių 1,0-2,0
Purškiama pavasarį, krūmijimosi – vamzdelėjimo tarpsnio pradžioje, kai daugiametės dviskiltės piktžolės yra lapų skrotelės vystymosi tarpsnyje .
1 Gyvulius ganyti ir šienauti galima ne anksčiau kaip 28 dienos po purškimo.

Rekomenduojamas vandens kiekis – 200–300 l/ha

Veikimo būdas:

ESTET yra atrankinio veikimo sisteminis herbicidas, naikinantis vienmetes ir daugiametes dviskiltes piktžoles. Nupurškus herbicidu piktžolės ištysta, deformuojasi. Pirmieji Esteto poveikio požymiai (piktžolių augimo pakitimai) pasirodo netrukus po herbicido panaudojimo. Per 14-21 dieną, priklausomai nuo oro sąlygų, piktžolės visiškai sunyksta.

Veikimo spektras:

Labai geras arba geras efektyvumas (85 – 100 proc.): Plačioji balandūnė, savaime išsisėję rapsai, trikertė žvaginė, rugiagėlės, baltoji balanda, dirvinė usnis, dirvinis vijoklis, aguona birulė, siauralapis gyslotis, plačialapis gyslotis, dirvinis ridikas, dirviniai garstukai, dirvinė pienė, daržinė pienė, paprastoji kiaulpienė, dirvinė čiužutė, baltasis dobilas, mėlynžiedis vikis.
Vidutinis efektyvumas (60 – 85 proc.): Paprastoji kraujažolė, paprastasis pentinius, vaistinė žvirbliarūtė, dirvinė aklė, snapučiai, dirvinė neužmirštuolė, rūgčiai.
Silpnas efektyvumas (mažiau nei 60 proc.): Dirvinis bobramunis, raudonžiedė notrelė, rūgštynės, daržinė žliūgė, persinė veronika, našlaitės.


Failai:


Užklausa


Atgal