BETANAL® MaxxPro OD

Veikliosios medžiagos: desmedifamas 47 g/l,  etofumezatas 75 g/l, lenacilas 27 g/l, fenmedifamas 60 g/l .
Produkto forma: aliejinė koncentruota suspensija.
Gamintojas: BAYER

Kontaktinio ir dirvinio veikimo herbicidas, skirtas naikinti dviskiltėms ir kai kurioms vienaskiltėms piktžolėms cukrinių ir pašarinių runkelių bei raudonųjų burokėlių pasėliuose.

Purškimo laikas ir norma:

Augalai Norma,l/ha   Piktžolės Purškimo laikas Didžiausias apdorojimų skaičius
Cukriniai ir pašariniai runkeliai, raudonieji burokėliai 1,25-1,5 Labai gerai naikina piktžoles (efektyvumas >95%), kai jos yra skilčialapių tarpsnyje: baltoji balanda, trikertė žvaginė, kibusis lipikas, notrelės, vijoklinis pelėvirkštis, juodoji kiauliauogė, daržinė žliūgė, dirvinė čiužutė, veronikos, dirvinė našlaitė, rūgtis takažolė, dėmėtasis rūgtis, dirvinis bobramunis, dirvinė pienė, smulkiažiedė galinsogaGerai naikina piktžoles (efektyvumas 95-90%), kai jos yra skilčialapių tarpsnyje: šiurkštusis burnotis, bekvapis šunramunis, rapsų pabiros. Silpnai naikina (efektyvumas <85%): paprastoji rietmenė.

Purkšti per 3 kartus po 1,25–1,5 l/ha, pirmą kartą – cukriniams ir pašariniams runkeliams ar raudoniesiems burokėliams esant skilčialapių tarpsnio (BBCH 10), piktžolėms taip pat skilčialapių tarpsnio, antrą kartą – sudygus naujoms piktžolėms, t. y. po 5–10 dienų po pirmojo purškimo, trečią kartą – sudygus naujoms piktžolėms, t. y. po 5–10 dienų po antrojo purškimo.

3

Rekomenduojamas vandens kiekis – 200-300 l/ha

Veikimo būdas:

Veikliosios medžiagos fenmedifamas ir desmedifamas į piktžoles patenka tik per lapus ar ūglius, o etofumezatas – tiek per šaknis, tiek per lapus ir ūglius. Lenacilas į piktžoles patenka per šaknis ir sistemiškai pasiskirsto visose augalų dalyse.

Pastabos:

  • Nenaudoti maistui herbicidu nupurkštų raudonųjų burokėlių lapų;
  • Naudoti BETANAL MaxxPro OD tame pačiame lauke ne dažniau kaip kas trejus metus.

Sėjomaina:

Jeigu BETANAL MaxxPro OD nupurkšti pasėliai stipriai nukentėjo nuo šalnų, ligų ar kenkėjų, suarus dirvą galima sėti tik cukrinius ir pašarinius runkelius, raudonuosius burokėlius. Dirvą suarti 15-20 cm gyliu. Praėjus 3 mėn. po purškimo galima sėti žieminius miežius. Dirvą suarti 15-20 cm gyliu. BETANAL MaxxPro OD nesukelia jokio pavojaus kitais metais auginamiems augalams.

 


Failai:


Užklausa


Atgal