INPUT®

Veikliosios medžiagos: protiokonazolas 160 g/l, spiroksaminas 300 g/l
Produkto forma: koncentruota emulsija
Gamintojas: BAYER

INPUT yra sisteminio poveikio fungicidas nuo žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių miežių pašaknio, lapų ir varpų ligų. Produktas pasižymi apsauginiu ir gydomuoju poveikiu. Veikimo laikas priklauso nuo ligos intensyvumo, panaudotos normos ir purškimo kokybės. INPUT apsaugo augalus mažiausiai 4 savaites.

Purškimo laikas ir norma:

Augalai Norma,l/ha   Ligos  Purškimo laikas  Paskutinis apdorojimo terminas iki derliaus nuėmimo (dienomis ) Didžiausias apdorojimų skaičius
Žieminiai kviečiai 0,8-1,0
Stiebalūžė, fuzariozė, miltligė, lapų ir varpų
septoriozė, kviečių dryžligė, rudosios rūdys, varpų fuzariozė
Nuo pašaknio puvinių javai purškiami bamblėjimo pradžioje iki antro bamblio
susidarymo (BBCH 30–32); -nuo lapų ligų kviečiai, kvietrugiai ir rugiai purškiami profilaktiškai ar
pastebėjus pirmuosius ligų požymius nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pabaigos (BBCH 30–
69), miežiai nuo bamblėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 30–61); -nuo varpų ligų
kviečiai, kvietrugiai ir rugiai purškiami nuo plaukėjimo pabaigos iki žydėjimo pabaigos (BBCH 59–
69), miežiai – nuo plaukėjimo pradžios iki žydėjimo pradžios (BBCH 51–61).
35 2
Vasariniai
kviečiai
0,8-1,0
Miltligė, lapų ir varpų septoriozė, kviečių dryžligė
35 2
Žieminiams
miežiams
0,8-1,0
Miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji dryžligė
35 2
Vasariniams
miežiams
0,8-1,0
Miltligė, smulkiosios rūdys, rinchosporiozė, tinkliškoji ir rudadėmė dryžligė, dalinai saugo prieš lapų septoriozę
35 2
Žieminiai ir vasariniai kvietrugiai
0,8-1,0
Pašaknio ir šaknų puviniai, Stiebalūžė, Miltligė,
Kviečių dryžligė, Lapų septoriozė, Rinchosporiozė, Rudosios rūdys, Varpų fuzariozė,
Varpų septoriozė.
Rugiai
0,8-1,0
Pašaknio ir šaknų puviniai, Stiebalūžė, Miltligė,
Rinchosporiozė, Rudosios rūdys, Varpų fuzariozė

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200-400 l/ha


Failai:


Užklausa


Atgal