Celest trio 060 fs

Veikliosios medžiagos: fludijoksonilas 25 g/l + difenokonazolas 25 g/l + tebukonazolas 10 g/l
Produkto forma: takus koncentratas sėklų beicavimui
Gamintojas: SYNGENTA

Celest Trio  – kontaktinio ir sisteminio veikimo beicas žieminiams kviečiams, kvietrugiams, rugiams, miežiams bei vasariniams kviečiams, miežiams ir avižoms nuo ligų, plintančių su sėkla ir per dirvą apsaugoti.

Naudojimo rekomendacijos: 

Augalai Ligų sukėlėjai  Norma, l/t sėklų
 Žieminiai kviečiai Kietosios kūlės, dulkančios kūlės, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, daigų septoriozė, nykštukinės kūlės  1,5-2,0
 Vasariniai kviečiai Daigų pašaknio puviniai, daigų septoriozė, kietosios kūlės, dulkančios kūlės  1,5-2,0
 Žieminiai miežiai Dulkančiosios kūlės, tinkliškoji dryžligė (nuo sėklos infekcijos), juostuotoji dryžligė, daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis. kietosios kūlės  1,5
 Vasariniai miežiai Dulkančiosios kūlės, tinkliškoji dryžligė (nuo sėklos infekcijos), juostuotoji dryžligė, daigų pašaknio puviniai, kietosios kūlės  1,5-2,0
 Rugiai Daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis, stiebinės kūlės  1,5-2,0
 Kvietrugiai Daigų pašaknio puviniai, pavasarinis pelėsis  1,5-2,0
 Avižos Dulkančiosios kūlės  1,5

Veikimo būdas:

Fludijoksonilas– kontaktinio veikimo. Labai gerai saugo sėklą nuo su sėkla ir per dirvą plintančių ligų.
Difenokonazolas – sisteminio veikimo. Palaipsniui patenkantis į daigą per šaknis, todėl veikia ilgai. Turi platų veikimo spektrą, įskaitant ir kviečių nykštukines kūles.
Tebukonazolas – sisteminio veikimo. Greitai patenkantis per šaknis į daigą ir pernešamas į augimo kūgelį. Jis veiksmingas nuo dulkančiųjų ir kietųjų kūlių, pašaknio puvinių, sėklos infekcijų.

 


Failai:


Užklausa


Atgal