17/01/2022

Verslumo programos pasieks daugiau Šakių rajono mokyklų

Verslumo Lietuvoje niekada nebus per daug, o ypač nuo didžiųjų šalies miestų nutolusiuose rajonuose. Dar geriau, kai verslumo ugdymo programos pasiektų kiekvieną tokiame rajone veikiančią mokyklą. Tai ir buvo pagrindinė idėja, prie vieno stalo susibūrusi Šakių rajono savivaldybės ir švietimo įstaigų specialistus, verslumo ugdymo programas mokymo įstaigose vykdančios organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ (LJA) ir šias programas finansiškai bei mentoryste remiančios bendrovės „Scandagra“ atstovus.

Susitikime dalyvavusios Šakių „Žiburio“ gimnazijos ekonomikos mokytojos Daivos Palukaitienės tvirtinimu, verslumo ir ekonominio švietimo programos yra tikrai reikalingos bei naudingos mokiniams, kurie dar besimokydami, įtraukus antreprenerius iš verslo sektoriaus, turi galimybę ne tik sužinoti, kaip veikia verslas, bet ir išbandyti gautas žinias jaunosiose, arba mokinių mokomosiose bendrovėse.

Antreprenerystė šiandien  vertinama kaip svarbiausia XXI a. kompetencija, kuri apima gebėjimą kritiškai, kūrybiškai mąstyti, prisiimti riziką, atsakomybę ir veikti komandoje siekiant mesti iššūkį „status quo“.  Tai kompetencija, įgalinanti žmogų būti aktyviu visuomenės piliečiu bei lanksčiu darbuotoju ir lyderiu bet kokioje srityje. 

„Žiburio“ gimnazija LJA programose dalyvauja jau nebe pirmi metai, o kitąmet į šios organizacijos programas bus įtrauktos dar trys Šakių rajono mokyklų bendruomenės. Tai – Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras, Šakių „Varpo“ mokykla ir Lukšių V. Grybo gimnazija. Jos, įvertinus šiandien turimus mokymo įstaigų išteklius tokiems projektams vykdyti, ir buvo atrinktos susitikimo metu.

Tam, kad mokiniai galėtų mokytis verslumo tiek teoriškai, tiek praktiškai, programų dalyvių sąrašą papildžiusių mokyklų mokytojai jau šių metų vasarą lankys pedagogams skirtus LJA kursus. Tuo tarpu iš savivaldybės būtų laukiama, kad sudarytų palankias sąlygas tokiems mokytojams dirbti, o verslumo programose dalyvaujantiems mokiniams – mokytis verslumo ir vykdyti mokomųjų bendrovių veiklą.

Susitikime dalyvavusių bendrovės „Scandagra“ atstovų teigimu, bendrovės siekis – kad kuo daugiau šalies mokyklų pasiektų prasmingos LJA programos ir kad kuo daugiau jaunų žmonių būtų pasirengę kurti stiprią ateities Lietuvą. Šis siekis yra suprantamas ir artimas kiekvienam LJA programose dalyvaujančiam bendrovės darbuotojui, tapusiam mentoriumi – kiekvienas jų stengsis būti prieinamas verslumo besimokantiems moksleiviams, dalinsis savo patarimais bei patirtimi.

Naujienos

BDAR