Gelbėkim vaikus

gv-padeka

Nuo 2016 metų pavasario UAB „SCANDAGRA“ pradėjo partnerystę su organizacija „Gelbėkit vaikus“. Partnerystės pradžią įprasmino 2016 metų konferencijos ir 10 metų šventės metu suteikta pirmoji 1000 eurų parama. Šios paramos dėka daugybė vaikų gaus sotesius pietus bei bus aprūpinti reikiamomis mokslo priemonėmis.

Tačiau tai tėra tik kelio pradžia. Visuomeninei oragnizacijai „Gelbėkit vaikus“ misijos vykdymui kiekvieną mėnesį yra reikalinga parama ir pagalba, o mes – Lietuvos ūkininkai ir SCANDAGRA darbuotojai – galime ją suteikti.

Tikime, jog šis projektas prisidės prie geresnės likimo nuskriaustų vaikų ateities, jiems bus sudarytos galimybės ir sąlygos užaugti išsilavinusiais, darbščiais ir dorais piliečiais.

Projekto tikslas – padėti vaikams, kurie gyvena sudėtingomis sąlygomis, dėl įvairių priežasčių (nedarbo, ligos, socialinių įgūdžių stokos), jų tėvai nevisada gali tinkamai pasirūpinti savo vaikais, todėl jiems reikalinga bendruomenės pagalba ir parama.
Parama gali būti reikalinga gerinant jų gyvenimo sąlygas, suteikiant reikiamas mokymuisi, pamokų ruošai priemones, baldus, reikiamus sezoninius rūbus, avalynę. Taip pat, siekiant, kad vaikai užaugtų išsilavinę, protingi, siekiantys pokyčių savo ir bendruomenės gyvenime, juos būtina ugdyti, sudaryti galimybes vykti į ekskursijas, vasarą leidžiant stovyklose.

Logo