Mūsų komanda

Finansų skyrius

Finansų skyrius

Finansų skyriaus komanda rūpinasi tinkamu atsiskaitymu su prekių ir paslaugų tiekėjais bei mokesčių mokėjimu. Finansų padalinys koordinuoja biudžetą ir suplanuotus procesus. Mūsų atliekama finansų kontrolė, analizė ir teikiamos rekomendacijos padeda įmonės vadovybei priimti tinkamus sprendimus. Mūsų komanda taip pat yra atsakinga už klientams suteikiamų limitų nustatymą ir kontrolę.

• Finansų direktorius
• Finansų analitikė
• Teisininkė – kreditų spec.
• Finansų administravimo skyriaus vadovė

Personalo skyrius

Personalo skyrius

Daugiau nei 130 įmonės darbuotojų kasdien rūpinasi personalo skyriaus specialistai. Mūsų personalo skyrius taip pat užsiima naujų talentų paieška, jų adaptacijos procesu, karjera ir profesiniu tobulėjimu. Pagrindiniai personalo skyriaus uždaviniai – prisidėti prie organizacijos tikslų siekimo užtikrinant kokybišką darbo aplinką, atitinkančią įmonės vertybes.

• Personalo vadovė
• Biuro administratorė
• Personalo administratorė

Pardavimų skyrius

Pardavimų skyrius

Mūsų pardavimo komandos tikslas – palaikyti glaudžius santykius su klientais, padėti ūkininkams pasiekti didesnį darbo bei ūkio efektyvumą siūlant kompetentingas konsultacijas, inovatyvias technologijas bei parenkant naudingiausius ir optimaliausius produktus jų ūkiui.

• Pardavimų direktorius
• Regiono vadovas
• Produkto vadovas
• Eksporto vadovas
• Pardavimų ekspertas
• Pardavimų vadybininkas
• Jaunesnysis vadybininkas
• Pardavimų rėmimo vadovas
• Konsultantas

Marketingo skyrius

Marketingo skyrius

Nuosekliu įmonės rinkodaros ir komunikacijos strategijos formavimu ir įgyvendinimu rūpinasi marketingo skyriaus komanda. Kartu puoselėjame ir stipriname įmonės įvaizdį, kuriame ir tobuliname įmonės rinkodaros veiklas parenkant tinkamiausias priemones ir kanalus mūsų auditorijai. Organizuojame įmonės klientams skirtus renginius ir palaikome glaudžius santykius su įmonės dalykiniais partneriais. Stengiamės, kad auditoriją pasiektų visa svarbi informacija apie įmonės gyvenimą ir aktualios žemės ūkio naujienos.

• Marketingo vadovė
• Marketingo specialistai

Logistikos skyrius

Logistikos skyrius

Mūsų logistikos skyriaus komanda užtikrina sklandų prekių judėjimą nuo sandėlio iki pristatymo klientams. Rūpinamės, kad viskas vyktų pagal nustatytus terminus, parenkame optimaliausius maršrutus ir pervežimo kainas.

• Logistikos vadovas
• Logistikos vadybininkai

Sandėliavimo skyrius

Sandėliavimo skyrius

Mūsų sandėlių ir laboratorijos darbuotojai rūpinasi gaunamų prekių ir medžiagų priėmimu, tinkamu jų sandėliavimu ir paruošimu klientams. Taip pat rūpinamės grūdų priėmimu, jų kokybės tikrinimu ir laikymu.

• Technikos direktorius
• Elevatoriaus vadovas
• Sandėlininkas
• Sandėlio darbininkas – grūdų džiovyklos operatorius
• Sandėlio darbininkas
• Vyr. laborantė
• Laborantė

Eksporto skyrius

Grūdų prekybos skyrius

Grūdų prekybos skyrius

Mūsų grūdų skyriaus komanda – atsakinga už tinkamą grūdų supirkimą iš ūkininkų abiem pusėms palankiomis sąlygomis, grūdų kokybės sekimą, tinkamą sandėliavimą, kontraktų paruošimą ir vykdymą bei grūdų eksportą.

• Grūdų prekybos vadovas
• Grūdų pirkimo vadovas
• Produkto vadybininkas
• Grūdų pirkimo koordinatorė
• Grūdų pirkimo vadybininkas
• Sutarčių vykdymo vadovas
• Sutarčių vykdymo specialistas

Buhalterija

Buhalterija

Mūsų buhalterijos skyriaus komanda vykdo turto, įsipareigojimų, ūkinių operacijų ir įvykių buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą, užtikrina, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, išsami ir naudinga vidaus bei išorės vartotojams. Mūsų komanda taip pat yra atsakinga už pirkėjų bei tiekėjų skolų suderinimo priežiūrą.

• Vyr. buhalterė
• Vyresnioji buhalterė
• Buhalterė
• Produkto vadovo asistentė
• Apskaitininkė

BDAR