Mūsų komanda

Scandagra pardavimų komanda

Pardavimų skyrius

Pardavimų skyrius

Pardavimo komandos tikslas – palaikyti glaudžius santykius su klientais bei padėti ūkininkams augti – pasiekti didesnį ūkio efektyvumą. Pardavimo profesionalai kasdien teikia kompetentingas konsultacijas, pristato novatoriškas technologijas bei parduoda subalansuotus produktus ūkiui.

Komandą sudaro:

• Pardavimų direktorius
• Regiono vadovas
• Produkto vadovas
• Eksporto vadovas
• Pardavimų ekspertas
• Pardavimų vadybininkas
• Jaunesnysis vadybininkas
• Pardavimų rėmimo vadovas
• Konsultantas

Scandagra Inovacijų dienos

Marketingo skyrius

Marketingo skyrius

Pozicionavimu bei nuoseklia įmonės marketingo strategija ir jos įgyvendinimu rūpinasi marketingo komanda. Įmonės vertė, konkurencinis pranašumas, tvarumo pėdsakas ir komandinės dvasios stiprinimas marketingo komandai yra kasdieniai raktiniai žodžiai mezgant partnerystę su klientais, tiekėjais ir visuomene. Bendradarbiaudami su pardavimų komanda marketingo profesionalai sieka klientams pateikti aktualiausią bei naudingiausią informaciją apie atsakingai subalansuotus sprendimus žemės ūkio augimui.

Komandą sudaro marketingo vadovas bei marketingo specialistai.         

 

Scandagra komanda

Personalo skyrius

Personalo skyrius

Kasdien daugiau kaip 140 įmonės darbuotojų gerove rūpinasi personalo komanda. Mūsų personalo specialistai atlieka naujų talentų paiešką, rūpinasi adaptacijos procesu, karjera ir profesiniu tobulėjimu. Pagrindiniai personalo uždaviniai – padėti organizacijai efektyviai siekti tikslų bei užtikrinti komandoms produktyvią darbo aplinką, įprasminančią įmonės vertybes.

Personalo skyrių sudaro:

• Personalo vadovė
• Biuro administratorė
• Personalo administratorė

Finansų skyrius

Finansų skyrius

Finansų komanda rūpinasi tinkamu atsiskaitymu su prekių ir paslaugų tiekėjais bei mokesčių mokėjimu. Finansų padalinys koordinuoja biudžetą ir suplanuotus procesus, atlieka finansų kontrolę, analizę ir teikia profesionalias rekomendacijas įmonės vadovybei. Padalinio ekspertai yra atsakingi už klientams suteikiamų limitų nustatymą bei kontrolę.

Finansų komandą sudaro:

• Finansų direktorius
• Finansų analitikė
• Teisininkė – kreditų spec.
• Finansų administravimo skyriaus vadovė

Scandagra grūdų supirkimas

Grūdų prekybos skyrius

Grūdų prekybos skyrius

Grūdų prekybos komandos tikslas – atsakingai pirkti grūdus iš ūkininkų  – abiems pusėms palankiomis sąlygomis, sekti grūdų kokybę bei kokybišką sandėliavimą, ruošti kontraktus bei eksportuoti grūdus į įvairias pasaulio šalis. 

Komanda:

• Grūdų prekybos vadovas
• Grūdų pirkimo vadovas
• Produkto vadybininkas
• Grūdų pirkimo koordinatorė
• Grūdų pirkimo vadybininkas
• Sutarčių vykdymo vadovas
• Sutarčių vykdymo specialistas

Scandagra sandėliai

Sandėliavimo skyrius

Sandėliavimo skyrius

Sandėlių ir laboratorijos darbuotojai rūpinasi gaunamų prekių ir medžiagų priėmimu, tinkamu sandėliavimu ir paruošimu klientams. Srities profesionalai rūpinasi grūdų priėmimu, kokybės tikrinimu ir laikymu.

Komandą sudaro:

• Technikos direktorius
• Elevatoriaus vadovas
• Sandėlininkas
• Sandėlio darbininkas – grūdų džiovyklos operatorius
• Sandėlio darbininkas
• Vyr. laborantė
• Laborantė

Logistikos skyrius

Logistikos skyrius

Logistikos komanda užtikrina sklandų ir savalaikį prekių judėjimą – nuo sandėlio iki pristatymo klientui. Patyrę logistikos ekspertai rūpinasi, kad prisatymo procesas vyktų pagal nustatytus terminus bei parenka optimaliausią maršrutą ir pervežimo kainą.

Logistikos komanda:

• Logistikos vadovas
• Logistikos vadybininkai

Scandagra

Prekybos administravimo skyrius

Prekybos administravimo skyrius

Prekybos administravimo specialistai kasdien rūpinasi, kad pirkimo – pardavimų procesas vyktų sklandžiai ir efektyviai. 

Buhalterija

Buhalterija

Buhalterijos komanda yra atsakinga už turto, įsipareigojimų, ūkinių operacijų ir įvykių buhalterinę apskaitą, jos organizavimą ir tvarkymą. Buhalteriai užtikrina, kad apskaitos informacija būtų objektyvi, palyginama, išsamiai pateikta bei naudinga tiek vidinei komandai, tiek išorės vartotojams. Komanda papildomai rūpinasi pirkėjų bei tiekėjų skolų suderinimo priežiūra.

Buhalterių komanda:

• Vyr. buhalterė
• Vyresnioji buhalterė
• Buhalterė
• Produkto vadovo asistentė
• Apskaitininkė

BDAR