Kultūra

Mūsų vertybės padeda mums apibrėžti kelią, kuriuo einame.

„Scandagra“ pristato kertines įmonės vertybes

Aiški vertybių sistema – svarbus įmonės veiklos principas, nusakantis jos prioritetus ir veikimo gaires. Tai energijos užtaisas siekiant užsibrėžtų tikslų ir palaikant tikėjimą įmonės vizija. „Scandagra“ išgvildeno ir pristato bendrovės vertybes.

Vertybės – kertinis akmuo visoje verslo filosofijoje: jos būtinos kuriant stiprią organizacijos kultūrą, priimant strateginius sprendimus. Vertybių sistema padeda išlikti teisingame kelyje siekiant įgyvendinti įmonės viziją tapti integruotų sprendimų lydere žemės ūkio sektoriuje Baltijos šalyse.

Šios trys vertybės atsispindės visuose mūsų darbuose: jos parodys, kas yra teisinga ir kodėl. Vertybėmis remsimės kiekvieną dieną – priimdami sprendimus, derėdamiesi su verslo partneriais, lankydami klientus, bendradarbiaudami su kolegomis Lietuvoje ir Baltijos šalyse.

Įsipareigoję vadovautis vertybėmis, drauge ieškodami abipusiai naudingų sprendimų, turėdami drąsos siekti tobulumo ir dirbdami dėl bendro tikslo pasieksime dar geresnių rezultatų.

BDAR