DAKAR 2020 konkursas. Laimėk firminį Benediktas Vanagas | SCANDAGRA laikrodį!

DAKAR 2020 konkursas. “Laimėk firminį Benediktas Vanagas | SCANDAGRA laikrodį”.

Konkurso taisyklės

 1. Konkurso organizatorius – UAB “Scandagra”, (toliau – Organizatorius)
 2. Konkursas vyksta tik tiesiogiai Facebook www.facebook.com/scandagralt paskyroje.
 3. Konkurso dalyviai – ne jaunesni kaip 16 metų, veiksnūs fiziniai asmenys, LR piliečiai. Dalyvauti negali UAB “Scandagra” ir UAB “Pitlane” darbuotojai bei jų šeimos nariai. Dalyviai, kurie dalyvauja konkurse sukčiaudami ar naudodamiesi nesąžiningomis priemonėmis, iš karto šalinami iš žaidimo ir netenka teisės jame dalyvauti toliau.
 4. Konkursas vyksta nuo 2020 m. sausio mėn. 5 d. iki 2020 m. sausio mėn. 17 d. imtinai.
 5. Konkursas susideda iš 12 etapų arba tol, kol lenktyniauja “Inbank team Pitlane” komanda. Prieš kiekvieną greičio ruožą yra paskelbiamas dienos klausimas. Rašyti galima tik vieną atsakymą! Sekančią dieną renkamas ir skelbiamas laimėtojas Facebook www.facebook.com/scandagralt paskyroje. Kiekvieno etapo laimėtojas patenka į finalą, kuriame laimėtojas išrenkamas burtų keliu. Nugalėtojas išrenkamas ir paskelbiamas Facebook paskyroje 2020 m . sausio mėn. 20 d.
 6. Žaidimo prizas:
  Laimėtojui bus dovanojamas firminis Benediktas Vanagas | SCANDAGRA laikrodis.
 7. Organizatorius pasilieka teisę naikinti komentarus ir kitą informaciją, kurių turinys nėra priimtinas organizatoriui.
 8. Apie prizo laimėjimą laimėtojas bus informuotas asmenine žinute.
 9. Su Laimėtoju Organizatorius susisiekia per 5 darbo dienas nuo konkurso pabaigos ir susitaria dėl prizo perdavimo sąlygų. Laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą kaip įrodymą, kad amžius atitinka konkurso sąlygas.
 10. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti konkursą ar pakeisti konkurso laikotarpį bei konkurso sąlygas, pranešus apie tai svetainėje www.scandagra.lt.
 11. Organizatorius jokiomis aplinkybėmis nėra ir nebus atsakingas už bet kokius konkurso dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu konkurse, konkurso atšaukimu, nutraukimu, sustabdymu, ar konkurso sąlygų (taisyklių) pakeitimu.
 12. Jei Organizatorius nustato, kad prizo laimėtojas neturėjo teisės dalyvauti konkurse, atitinkamas prizas šiam laimėtojui neįteikiamas. Prizas atitenka kitam išrinktam ir laimėjusiam dalyviui burtų keliu.
 13. Jei Organizatoriui nepavyksta susisiekti su laimėtoju per 9 punkte nurodytą laikotarpį, jis netenka savo kaip laimėtojo statuso ir atitinkamas prizas be jokios kompensacijos laimėtojui lieka Organizatoriui.
 14. Žaidimo dalyviai, dalyvaujantys konkurse ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka.
 15. Prizas į pinigus nekeičiamas.

Elektroninis paštas pasiteiravimui: marketingas@scandagra.lt