Sertifikuotos sėklos nauda: ko mes nežinome?


Siekiant maksimizuoti pasėlių produktyvumą svarbiausia padėti tinkamą pagrindą, todėl ypatingai svarbus yra dirvožemio paruošimas ir sėklos kokybė. Nors sėklų kokybė svarbi būsimam produktyvumui, tik nedidelė dalis viso ploto yra apsėjama sertifikuota sėkla. Remiantis Lietuvos sėklininkystės asociacijos duomenimis 2012-2017 metais vidutiniškai iki 18% buvo sėta sertifikuota javų sėkla, 88% rapsų bei apie 35% ankštinių kultūrų. Tuo metu Skandinavijos šalys naudoja 80-90%, Vakarų Europa – 60-70% sertifikuotos sėklos.

Ar tikrai brangi sertifikuota sėkla (preliminarūs skaičiavimai)?

Kiek kainuoja? Sertifikuota (Eur) Užauginta savo ūkyje (Eur)
Žaliava 140
Maišai 7
Beicas 33
Selekcinis / Licencinis 2,60
Logistika
Auginimo priedas
Valymas, beicavimas 20
Kaina (vienos tonos) 380 202,60
Su 1 tona apsėjama ha 4 4
Parama sertifikuotai sėklai 18
Sėklos išlaidos hektarui 77 50,65
Vidutinis derlingumas 6 6
10-15% derliaus priedas 0,60
Pajamos iš ha, kai kaina 140 eur/t 924 840
Priedas, eur/ha 84
Papildomas pelnas naudojant

sertifikuotą sėklą eur/ha

57,65

Išvados:

  • Išlaidų suma sėjant sertifikuotą sėkla – 26,35 eur/ha;
  • Sėjant C2 kategorijos sėklas galima tikėtis iki 15 % didesnio derliaus priedo, tai yra maždaug 0,7 t/ha priedas (100 eur);
  • Sėjant savo sėklą išsėjimo norma dažniausiai padidinama;
  • Dar reikia spręsti beicavimo, valymo klausimus, o tai yra papildomi kaštai;
  • Sėjant sertifikuotą sėklą gautas derliaus priedas padengia išlaidas už sertifikuotą sėklą ir gauname 40-50 eur/ha papildomo pelno.

Perkant sertifikuotą sėklą Jūs perkate ne tik kokybiškai išvalytą, išbeicuotą, bet ir genetiškai jaunesnę sėklą. Genetines sėklų savybes (derlingumą, 1000 grūdų masę, atsparumą ligoms) lemia augalo rūšis – kuo greičiau sukuriama nauja veislė, tuo greičiau ji praranda savo gerąsias savybes. Yra nustatyta, kad po 3 metų sėkla praranda atsparumą stresinėms sąlygoms, o po 5 metų ir derliaus potencialą bei sėklų kokybę. Skandinavijos ūkininkai teigia, kad dėl sėklų genetinės atminties silpnėjimo vidutiniškai netenkama 0,5 t/ha grūdų derliaus ir iki 10 % padidėja finansinės sąnaudos pasėlių priežiūros darbams.
Tad linkime nedvejoti sertifikuotos sėklos nauda ir sekti Skandinavijos bei Vakarų Europos ūkininkų pavyzdžiu!


Atgal