Sėklų apvėlimas mikroelementinėmis trąšomis. Bandymas su pupomis.


Bandymo tikslas: apveliant sėklas mikroelementinėmis trąšomis galime įtakoti tolygesnį ir greitesnį sudygimą, galime suformuoti stipresnę šaknų sistemą bei paskatinti antžeminės dalies augimą, kas įtakoja didesnį derliaus potencialą.
Bandymas atliktas 2017 m. – 2018 m. Aleksandro Stulginskio universitete kontroliuojamo klimato šiltnamyje.

Atsakingas asmuo: Doc. dr. Asta Ramaškevičienė.

Pupų sėklos buvo apveltos mikroelementinėmis trąšomis Activ Start, Humiextract 500, Nanoplant Star+. Bandymo trukmė: 10 dienų po sudygimo. Eksperimentas atliktas 4 pakartojimais, kad išvengtume atsitiktinumo rizikos.

Veislė: ISABELL

Bandymo variantai:

Bandymo eiga ir rezultatai:


Atgal