Kokybė ir aplinkosauga

UAB „Scandagra“ įdiegta ISCC (International Sustainability and Carbon Certification/Tarptautinio tolydžios plėtros ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų valdymo sertifikavimo) sistema. Mūsų įmonė tiekia rinkai tvariąją biomasę, t.y. rapsus, kvietrugius ir kviečius, atitinkančius Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos  2009/28/EB reikalavimus bei dokumentą ISCC 202 Biomasės gamybos tvarumo reikalavimai.

Turėdama ISCC sistemą mūsų įmonė įsipareigoja:

  • Tvariąją biomasę pirkti tik iš tiekėjų, pateikusių savarankišką deklaraciją, įrodančią reikalavimų tvariajai biomasei auginti vykdymą.
  • Įgyvendinti atsekamumo reikalavimus pagal dokumentą ISCC 203 Reikalavimai atsekamumui bei prižiūrėti jų vykdymą.
  • Vykdyti kitų taikomų ISCC dokumentų reikalavimus.
  • Diegti bendrovėje geros vadybos praktiką, padedančią užtikrinti tvariosios biomasės atsekamumą.
  • Užtikrinti, kad parduodamos tvariosios biomasės kiekis neviršys nupirktos tvariosios biomasės kiekio.
  • Užtikrinti visų atsakingų įmonės darbuotojų kompetenciją dėl ISCC reikalavimų.
  • Skirti reikiamus išteklius ISCC reikalavimų vykdymui.
  • Užtikrinti efektyvų klientų paklausimų ir skundų dėl tvariosios biomasės valdymą.