Apie Scandagra

UAB „Scandagra“ įkurta 2006 metais dviejų skandinaviško kapitalo žemės ūkio kooperatyvų: Danijos DLG ir Švedijos „Svenska Lantmannen“. DLG grupė yra viena didžiausių žemės ūkio bendrovių Europoje, kurią valdo 30,0 tūkst. Danijos ūkininkų.

Iš viso DLG grupėje dirba apie 7,5 tūkst. darbuotojų. Įmonės veikla apima ūkininkų aprūpinimą žemės ūkio produkcija, daržovių bei elektros energijos tiekimą ir kt. Žemės ūkio kooperatyvas „Lantmannen“ yra Šiaurės Europos lyderis žemės ūkio produkcijos, bioenergijos, maisto produktų bei žemės ūkio technikos rinkose. „Lantmannen“ valdo 29,0 tūkst. Švedijos ūkininkų, įmonėje dirba apie 8,0 tūkst.darbuotojų. UAB „Scandagra“ savo veiklą pradėjo nuo didmeninės trąšų, sėklų, augalų apsaugos produktų prekybos bei grūdinių kultūrų supirkimo.

Vėliau įmonė pradėjo supirkinėti iš Lietuvos žemdirbių ekologinę produkciją ir ją eksportuoti. Ekologinių grūdų rinkoje įmonė žinoma kaip daugiausia ekologinės produkcijos superkanti bendrovė Lietuvoje. Pagrindinės ekologinių grūdų eksporto šalys yra: Vokietija, Austrija, Olandija ir Belgija. Kiekvienais metais įmonė plečią savo pardavimų geografiją. Po sėkmingų investicijų į grūdų sandėlius Kėdainiuose, UAB „Scandagra“ 2010 metais savo klientams ėmė siūlyti grūdų džiovinimo, valymo ir jų sandėliavimo paslaugas. Nuo 2014 metų pradžios įmonė teikia ir trąšų fasavimo paslaugas.

UAB „Scandagra“ yra pirmoji grūdus eksportuojanti įmonė Lietuvoje, kuri 2013 metų vasarą Klaipėdos jūrų uosto teritorijoje įsteigė grūdų kokybės tyrimų laboratoriją. Laboratorija buvo įsteigta „Malkų Įlankos Terminale“ ir veikia iki šiol.

Nuolatinis įmonės siekis stiprinti pozicijas rinkoje pasireiškia kasmet didėjančiais pardavimais. Po itin sėkmingų 2019-ųjų metų, 2020-uosius metus UAB “Scandagra” planuoja baigti pasiekusi taip pat rekordinius pardavimus: suprekiauta rekordiškai daug trąšų, sėklų, grūdinių kultūrų ir augalų apsaugos priemonių.

Sparčiai auga ne tik įmonės pardavimai, bet ir UAB „Scandagra“ darbuotojų skaičius. Įmonės veiklos pradžioje, 2006 metais, UAB „Scandagra“ dirbo 62016 metų viduryje jau virš 100 darbuotojų, o 2020 pabaigoje 139 darbuotojai. UAB „Scandagra“ be centrinės būstinės Kaune turi įsteigusi dar septynis filialus. Įmonės pardavimų vadybininkai dirba pagrindiniuose rajonuose, kuriuose intensyviai vystoma žemdirbystė. Patyrę įmonės agronomai visada pasiruošę Jums padėti pasiekti geriausių ūkininkavimo rezultatų.

2020 metais UAB “Scandagra” organizavo ne vieną didelį ir įsimintiną renginį: jau šeštąjį tradicinį “Farm Poker” turnyrą, regioninius seminarus, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 700 ūkininkų, SCANDAGRA INOVACIJŲ DIENAS, kuriose buvo pademonstuoti augalų apsaugos produktų, mikroelementinių trąšų ir sėklų bandymai.

Taip pat, džiugina ir reitingai tarp Lietuvos įmonių. Tarp 1000 stipriausių užimame 50 vietą “Verslo žinių” 2020 metais paskelbtame didžiausių Lietuvos bendrovių pagal 2019 metų pajamas sąraše.

Mūsų vizija

Tapti kompleksinių sprendimų žemės ūkiui lyderiu Baltijos šalyse.

Mūsų misija

Skandinaviškomis vertybėmis besivadovaujantis darbdavys ir verslo partneris, padedantis maksimizuoti naudą ūkininkui.

„Scandagra“ pristato kertines įmonės vertybes

Aiški vertybių sistema – svarbus įmonės veiklos principas, nusakantis jos prioritetus ir veikimo gaires. Tai energijos užtaisas siekiant užsibrėžtų tikslų ir palaikant tikėjimą įmonės vizija. „Scandagra“ išgvildeno ir pristato bendrovės vertybes.

Vertybės – kertinis akmuo visoje verslo filosofijoje: jos būtinos kuriant stiprią organizacijos kultūrą, priimant strateginius sprendimus. Vertybių sistema padeda išlikti teisingame kelyje siekiant įgyvendinti įmonės viziją tapti integruotų sprendimų lydere žemės ūkio sektoriuje Baltijos šalyse.

Šios trys vertybės atsispindės visuose mūsų darbuose: jos parodys, kas yra teisinga ir kodėl. Vertybėmis remsimės kiekvieną dieną – priimdami sprendimus, derėdamiesi su verslo partneriais, lankydami klientus, bendradarbiaudami su kolegomis Lietuvoje ir Baltijos šalyse.

Įsipareigoję vadovautis vertybėmis, drauge ieškodami abipusiai naudingų sprendimų, turėdami drąsos siekti tobulumo ir dirbdami dėl bendro tikslo pasieksime dar geresnių rezultatų.

Šios trys vertybės nusako, kas yra „Scandagra“ dabar ir kokią ją norime matyti ateityje.

UAB „Scandagra“ įdiegta ISCC (International Sustainability and Carbon Certification/Tarptautinio tolydžios plėtros ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų valdymo sertifikavimo) sistema. Mūsų įmonė tiekia rinkai tvariąją biomasę, t.y. rapsus, kvietrugius ir kviečius, atitinkančius Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos  2009/28/EB reikalavimus bei dokumentą ISCC 202 Biomasės gamybos tvarumo reikalavimai.

Turėdama ISCC sistemą mūsų įmonė įsipareigoja:

  • Tvariąją biomasę pirkti tik iš tiekėjų, pateikusių savarankišką deklaraciją, įrodančią reikalavimų tvariajai biomasei auginti vykdymą.
  • Įgyvendinti atsekamumo reikalavimus pagal dokumentą ISCC 203 Reikalavimai atsekamumui bei prižiūrėti jų vykdymą.
  • Vykdyti kitų taikomų ISCC dokumentų reikalavimus.
  • Diegti bendrovėje geros vadybos praktiką, padedančią užtikrinti tvariosios biomasės atsekamumą.
  • Užtikrinti, kad parduodamos tvariosios biomasės kiekis neviršys nupirktos tvariosios biomasės kiekio.
  • Užtikrinti visų atsakingų įmonės darbuotojų kompetenciją dėl ISCC reikalavimų.
  • Skirti reikiamus išteklius ISCC reikalavimų vykdymui.
  • Užtikrinti efektyvų klientų paklausimų ir skundų dėl tvariosios biomasės valdymą.

INFORMACIJA DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

SCANDAGRA rūpinasi Jūsų asmens duomenų apsauga ir privatumu bei, norėdama užtikrinti teisėtą, sąžiningą ir skaidrų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, šiuo pranešimu SCANDAGRA siekia Jus informuoti apie Jūsų privatumo užtikrinimą bei padėti Jums suprasti, kaip ir kokie Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi bei kokias su tuo susijusias teises Jūs turite.

Šiame informaciniame pranešime pateikiame, kaip tvarkomi potencialių, esamų klientų ir (ar) partnerių, kurie ketina naudotis, naudojasi, naudojosi arba yra kaip nors kitaip susiję su SCANDAGRA teikiamais produktais ir (ar) paslaugomis, asmens duomenys.

Kontaktiniai SCANDAGRA duomenys UAB „Scandagra“

Juridinio asmens kodas 300539043

Adresas korespondencijai – Veiverių g. 139, LT-46389 Kaunas

Telefonas +370 37 395511

El. paštas: info@scandagra.lt

Kokiais tikslais ir kokius duomenis SCANDAGRA tvarko? Santykių palaikymui, įskaitant produktų ir paslaugų rinkodarą:

vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. paštas.

Produktų ir (ar) paslaugų sutartims sudaryti ir tinkamai jas įvykdyti:

vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, asmens kodas, asmens dokumento kopija, ūkininko pažymėjimo kopija, augalų apsaugos naudotojo pažymėjimo kopija, PVM mokėtojo kodas, jei asmuo PVM mokėtojas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir banko pavadinimas bei kodas, su ūkiu susijusi informacija (pasėlių plotai, žemės nuosavybės dokumentų kopijos, pasėlių deklaracijų kopijos), apskaitą tvarkančio asmens kontaktiniai duomenys (jei pateikta), kreditingumo reitingas.

Kokiais pagrindais tvarkomi asmens duomenys? Asmens duomenys numatytais tikslais yra tvarkomi:

–     siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti sudarytą sutartį.

–     sutikimo pagrindu.

–     teisėto SCANDAGRA intereso pagrindu (santykių palaikymui, sukčiavimo prevencijai užtikrinti).

Kam teikiame asmens duomenys? Asmens duomenys, laikantis teisės aktų reikalavimų, gali būti pateikiami šiems duomenų gavėjams (jų kategorijoms):

–     duomenų centrų ir debesų kompiuterijos paslaugų teikėjams.

–     programinės įrangos tiekėjams ir programinę įrangą prižiūrintiems asmenims.

–     skolų išieškojimo įmonėms.

–     kompetentingoms valstybės institucijoms.

Kiek laiko saugome asmens duomenis? Santykių su potencialiais, esamais klientais ir (ar) partneriais palaikymui tvarkomi asmens duomenys saugomi 3 metus nuo santykių pabaigos.

Produktų ir (ar) paslaugų sutartims sudaryti ir tinkamai jas įvykdyti tvarkomi asmens duomenys saugomi 10 metų nuo santykių pabaigos.

Visais atvejais, asmens duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti.

Kokios yra Jūsų teisės? Turite šias teises:

–     susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis.

–     reikalauti ištaisyti duomenis.

–     reikalauti ištrinti asmens duomenis.

–     reikalauti apriboti duomenų tvarkymą.

–     reikalauti perkelti asmens duomenis.

–     nesutikti su asmens duomenų tvarkymu.

–     pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.