Pirkite bet kuriuos 5 žieminių rapsų sėjos vienetus ir laimėkite kelionę į Turkiją bei kitas praktiškas dovanas

Registracija www.geriausirapsai.lt

Akcijos sąlygos

 1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS
  1.1. Akcijos organizatorius yra UAB ,,Scandagra“, toliau tekste „Organizatorius“.
 2. AKCIJOS VIETA
  2.1. Akcijos vykdymo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorija.
 3. AKCIJOS TRUKMĖ
  3.1. Akcija vyksta nuo 2022 m. birželio 29 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. (paskutinė Akcijos diena).
 4. AKCIJOS DALYVIAI
  4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti visi juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, veikiantys ir gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2022 06 29 iki 2022 08 31) iš Organizatoriaus įsigiję bent 5 (penkis) žieminių rapsų sėjos vienetus.
  4.2. Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu turi užregistruoti rapsų pirkimo sąskaitos numerį ir sėklų katalogo numerį internetinėje svetainėje www.geriausirapsai.lt
  4.3. Sėklų katalogai su unikaliais numeriais bus dalinami žemės ūkio ir technologijų parodoje „Agrovizija“, kuri vyks 2022 m. birželio 29 d. – liepos 1 d. Akademijos k., Kėdainių raj.
  4.4. Sėklų katalogą su unikaliu numeriu reikės pateikti atsiimant prizą.
 5. PRIZŲ FONDAS
  5.1. Prizinis fondas:
  Kelionė į Turkiją 2 asmenims. Prizų fonde – 1 vnt.
  Vardinis Benedikto Vanago laikrodis. Prizų fonde – 1 vnt.
  Genėtuvas STIHL GTA 26. Prizų fonde – 1 vnt.
  Pjūklas STIHL MSA 120. Prizų fonde – 1 vnt.
  Pjūklas STIHL MSA 200. Prizų fonde – 1 vnt.
  SAMSONITE lagaminas. Prizų fonde – 1 vnt.
  FISKARS peilių rinkinys. Prizų fonde – 1 vnt.
  Šveicariška kuprinė. Prizų fonde – 10 vnt.
 6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
  6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent bent 5 (penkis) žieminių rapsų sėjos vienetus.
  6.2. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje 1 kartą, pirkdamas bent 5 (penkis) žieminių rapsų sėjos vienetus ir užregistruodamas rapsų pirkimo sąskaitos ir sėklų katalogo numerius svetainėje www.geriausirapsai.lt
  6.3. Atsiimant prizą reikės pateikti sėklų katalogą. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti sėklų katalogo, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas.
 7. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  7.1. 2022 m. rugsėjo 6 d. dieną bus vykdomas lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.
  7.2. Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti laimėtojai, jiems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.
 8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
  8.1. Akcijos laimėtojo vardas, pavardė ir unikalus katalogo numeris bus paskelbti interneto svetainėje www.geriausirapsai.lt per 5 darbo dienas po lošimo.
  8.2. Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el. paštu arba kontaktiniu telefonu.
 9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
  9.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 12 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Organizatoriui turi pateikti registruotą sėklų katalogą su registruotu numeriu ir asmens dokumentą tapatybės patikrinimui.
  9.2. Visiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
  9.3. Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.
  9.4. Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.
  9.5. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.
  9.6. Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
 10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
  10.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Organizatoriui raštu, adresu UAB „Scandagra“, Veiverių g. 139, 46389 Kaunas, el. paštas marketingas@scandagra.lt
  10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.
 11. Duomenų apsauga
  11.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo Organizatorius UAB „Scandagra“, registracijos kodas 300539043, Veiverių g. 139, 46389 Kaunas, el. paštas marketingas@scandagra.lt
  11.2. UAB „Scandagra“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis:
 12. Vardas ir pavardė
 13. Asmens kodas (neskelbiamas)
 14. Adresas (neskelbiamas)
 15. El. pašto adresas (neskelbiamas)
 16. Telefono numeris (neskelbiamas)
 17. Sėklų katalogo numeris
  11.3. Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.geriausirapsai.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime.
  11.4. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.geriausirapsai.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu marketingas@scandagra.lt atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja.
  11.5. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:
 18. Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui.
 19. Žaidimo vykdymui.
 20. Žaidimo kokybės užtikrinimui.
 21. Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui.
 22. Prizo Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui.
 23. Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui.
 24. Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais.
  11.6. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:
 25. Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą.
 26. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui.
 27. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui.
 28. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.
 29. PAPILDOMA INFORMACIJA
  Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu marketingas@scandagra.lt
BDAR