Paskutinė kaina Kainos pokytis Uždarymo kaina
*Duomenys atvaizduojami su 15 min. vėlavimu (šaltinis LTD „Agritel International“).
Visa rinkos informacija